BodorAkku Az Akkumulátor Szaküzlet

Kérdése van? Hívjon minket bizalommal! +36 1 291 7782, +36 209348630, +36 305807983  

Általános Szerződési Feltételek

ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Tartalom

 

 1. A Weboldalon forgalmazott termékek ismertetése. 2
 2. A Szolgáltató adatai 2
 3. A tárhelyszolgáltató adatai 2
 4. Fogalmak. 2
 5. A szerződés létrejötte. 2

5.1        A szerződésre vonatkozó általános szabályok. 2

5.2        A weboldalon található információk. 2

5.3        A vásárlás menete. 2

5.3.1    Regisztráció a weboldalon. 2

5.3.2    Rendelés leadása. 2

5.3.3    Fizetés. 2

5.3.4    Átvételi és szállítási információk. 2

 1. A szolgáltatás teljesítése: 2

6.1        A szerződés módosítása, elállás. 2

6.2        Szavatosság, jótállás, garancia. 2

6.2.1         Kellékszavatosság. 2

6.2.2         Termékszavatosság. 2

6.2.3         Jótállás. 2

6.3        Panaszok kezelése. 2

 1. Egyéb rendelkezések. 2

7.1        Nyelv. 2

7.2        Irányadó jog, eljáró bíróság. 2

7.3        Az ÁSZF módosítása. 2

7.4        Technikai korlátok. 2

7.5        Felelősség. 2

7.6        Szerzői jogok. 2

7.7        Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek. 2

7.8        Adatvédelem.. 2

 

 

 

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a http://akkubodor.hu/ weboldalt üzemeltető Bodor János EV. (továbbiakban: Szolgáltató) által a weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél), valamint a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

Az infrastruktúra biztosításában (szerver- és tárhelyszolgáltatás) részt vesz az UNAS Kft. (a továbbiakban: Tárhelyszolgáltató).

1.      A Weboldalon forgalmazott termékek ismertetése.

A Szolgáltató a weboldalon akkumulátorokat értékesít Ügyfelei részére.

2.      A Szolgáltató adatai

Név: Bodor János EV.

Képviselő neve: Bodor János EV.

Székhely: 1185 Budapest, Üllői út 572.

Azonosító:197036711

Adószám: 41012479-2-43

Telefonszám: +3612917782

E-mail: bodorakku [kukac] gmail.com

Weboldal: http://www.akkubodor.hu

3.      A tárhelyszolgáltató adatai

Cégnév: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Cégjegyzékszám: 08-09-015594

Adószám: 14114113-2-08

E-mail: unas@unas.hu

Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2007. 11. 29.

Weboldal: https://unas.hu/

Telefonszám: +3699200200

 

 

 

4.      Fogalmak

Ügyfél: az a természetes vagy jogi személy, aki / amely a szolgáltatóval Szerződést kötött, és akit ennek alapján a Szolgáltató a rendszerében nyilvántart.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bek. 3. pont)

5.      A szerződés létrejötte

5.1          A szerződésre vonatkozó általános szabályok

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalon keresztül történik, és a Felek között jön létre. A Weboldalon történő megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató és az Ügyfél között a szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az Ügyfélhez intézett, elfogadásra vonatkozó kifejezett nyilatkozatával az Ügyfél megrendelését elfogadja. A szerződés olyan feltételekkel jön létre, ahogyan azt a Szolgáltató az Ügyfélnek a megrendelést követően visszaigazolta.

A Felek között létrejött szerződés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, melynek tartalmát a Szolgáltató archiválja és a létrejöttét követő 5 évig őrzi, így utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

A Szolgáltató fenntartja jogát jelen ÁSZF egyoldalú módosítására.

Az Ügyfél felelős az általa a regisztráció során, illetve a megrendelés leadásakor megadott adatok valóságáért és pontosságáért.

5.2          A weboldalon található információk

A Weboldalon valamely termékről megjelenő, a termékre jellemző részletes információk (pl. képek, szállítási határidők, raktárkészlet, árak) tájékoztató jellegűek.

A Weboldalon található árak bruttó árak, melyek a jogszabály alapján felszámítandó áfa-t tartalmazzák.

5.3          A vásárlás menete

5.3.1         Regisztráció a weboldalon

A http://akkubodor.hu/ oldalra történő regisztráció önkéntes és ingyenes. Az Ügyfél a regisztráció során megadja a kért személyes adatokat, majd ezek elküldésével véglegesíti a regisztrációját. A személyes adatok kezelésére vonatkozóan a Szolgáltató részletes adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezik, melyet az Ügyfél a regisztrációt megelőzően megtekinthet a weboldalon. A regisztrációt csak azután véglegesítheti az Ügyfél, hogy nyilatkozott arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatást, valamint jelen ÁSZF-et elolvasta, és ezek tartalmát elfogadja.

A regisztráció feltétele a regisztrációs adatlap pontos, teljes, és időszerű adatokkal való kitöltése, valamint a feltételek megismerése és elfogadása.

A regisztráció során megadott jelszó titokban tartása az Ügyfél felelőssége.

A regisztrációt követően a Szolgáltató egy megerősítő linket küld a megadott e-mail címre, az erre való kattintás után válik hitelessé a regisztráció a Szolgáltató rendszerében.

A sikeres regisztrációt követően a belépési jelszó és további személyes adatok (telefonszám, szállítási cím, számlázási cím) a belépés után kitölthetőek és módosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor figyelmeztetés nélkül a jogszerűtlen regisztrációkat törölje, vagy felfüggessze.

Az Ügyfél e-mailben kérheti a Szolgáltatótól a felhasználói fiókja törlését, melyet a Szolgáltató 5 munkanapon belül teljesít. A Felhasználói fiók törlésétől függetlenül a Szolgáltató köteles azon adatok megőrzésére, melyek esetében ezt jogszabály írja elő számára.

Regisztrált fiókjába belépve az Ügyfél bármikor megtekintheti korábbi vásárlásait, számláit.

5.3.2         Rendelés leadása

A megrendelések leadása a Weboldalon kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a http://akkubodor.hu/ webcímről elérhető webshopban.

A rendelés leadható regisztrált felhasználóként belépés után, vagy regisztráció nélkül, a szükséges adatok megadása után.

A termékeket az Ügyfél a mellettük található „kosárba” gomb megnyomásával teheti az elektronikus kosarába.

Az Ügyfél a megrendelés során kiválasztja az átvételi, illetve szállítási módot és megadja a szállításhoz szükséges adatokat, majd a „tovább” gombra kattintva léphet tovább, és választhatja ki a számára megfelelő fizetési módot.

A termék a kosárba helyezett terméklistáról a megnevezése (és képe) mellett feltüntetett számláló negatív irányba történő módosításával, vagy a terméklista alatti „kosár ürítése” gomb segítségével a megrendelés folyamata során bármikor törölhető.

A személyes adatok kezelésére vonatkozóan a Szolgáltató részletes adatvédelmi tájékoztatóval rendelkezik, melyet az Ügyfél a megrendelést megelőzően megtekinthet a weboldalon. A megrendelést csak azután véglegesítheti az Ügyfél, hogy nyilatkozott arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatást, valamint jelen ÁSZF-et elolvasta, és ezek tartalmát elfogadja.

A folyamat végén, a „megrendel” gombra kattintással véglegesíthető a rendelés.

A megrendelés véglegesítésével az Ügyfél vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a megrendelés teljesítését a Szolgáltató megtagadhatja.

A rendeléssel kapcsolatos automatikus tájékoztatást és visszaigazolást a Szolgáltató elektronikus úton küldi el az Ügyfél részére, a megrendeléstől számított legfeljebb 48 órán belül. Ez az automatikus visszaigazolás még nem jelenti Szolgáltató részéről az ajánlat elfogadását. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól. A Szolgáltató feldolgozza a megrendelést, majd a részletes tájékoztatást és a megrendelés teljesítésének feltételeit elektronikus levélben közli az Ügyféllel. Ez utóbbi levél jelenti Szolgáltató részéről az ajánlat elfogadását.

5.3.3         Fizetés

Az ügyfél a következő fizetési módok közül választhat:

 • online bankkártyás fizetés
 • utánvét

Az egyes fizetési formák feltételeiről és díjairól a Szolgáltató a Weboldalon tájékoztatja az Ügyfelet.

5.3.4         Átvételi és szállítási információk

A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt terméket – a szerződött, szállítást végző partnerein keresztül – az Ügyfél által a megrendelés során rögzített magyarországi szállítási címre eljuttatja.

A Szolgáltató biztosítja a megrendelt termék megfelelő csomagolását, és a kísérő dokumentumok elküldését.

A Szolgáltató a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.

A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet a szállítás díjáról a megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. A Szolgáltató előzetesen tájékoztatja az Ügyfelet a termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a szállítással kapcsolatos értesítések és közlések csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé.

A Szolgáltató elektronikus úton értesíti az Ügyfelet, ha a tervezettől eltérő időben tudja csak átadni a megrendelt terméket.

Személyes átvételi lehetőség választása esetén a Szolgáltató elektronikus levélben értesíti az Ügyfelet, amikor a termék átvehető.

6.      A szolgáltatás teljesítése:

6.1          A szerződés módosítása, elállás

A megrendelés leadását követően a szerződés annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre írásban, elektronikus levélben van lehetőség.

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató az Ügyfelet erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó szabályozást az Ügyfél és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet), valamint a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

A Kormányrendelet értelmében az Ügyfél a termék kiszállítását megelőzően indoklás nélkül elállhat.

Az Ügyfél az elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a Szolgáltató részére a fenti határidőn belül feladni. Az elállás közölhető a bodorakku [kukac] gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy a postacímre megküldött ajánlott levélben. Az elállás gyakorolható az 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával, illetőleg az elállásra vonatkozó más egyértelmű nyilatkozat útján. Az elektronikus úton megküldött elállást a Szolgáltató az érkezést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül elektronikus levélben visszaigazolja.

A kézhezvétel időpontja a számlával, illetve a futártól kapott nyugtával igazolható.

Elállás esetén az Ügyfél a terméket köteles saját költségén, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási/felmondási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Szolgáltató címére, vagy átadni a Szolgáltatónak; a Szolgáltató pedig legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, amennyiben a termék visszaküldése megtörtént, visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén az Ügyfelet kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vételár visszafizetését, amíg az Ügyfél a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt a Szolgáltató részére visszaküldte.

A Szolgáltató kizárólag sértetlen állapotú és sértetlen csomagolású termék esetén fogadja el az elállást, és téríti vissza a termék árát.

A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételét kéri, vagy ahhoz kifejezetten hozzájárul.

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésből, valamint az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

 • Szavatosság, jótállás, garancia

A szavatossági és jótállási igények intézésére a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben és a termékhez mellékelt jótállási jegyben foglaltak az irányadók.

 • Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Az Ügyfél – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított két hónapon (és a szerződés teljesítésétől számított legfeljebb két éven) belül közölni.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl csak az a feltétele, hogy az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 • Termékszavatosság

A termék hibája esetén az Ügyfél – választása szerint – a 6.2.1 pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan az Ügyfél nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 • Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Szolgáltató a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles a Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek vonatkozásában.

Minden, a Szolgáltató által értékesített termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással.

A Szolgáltató által értékesített minden olyan termék esetében, amely jótállással rendelkezik, az Ügyfél a szállításkor különálló jótállási jegyet kap.

A jótállás időtartama:

 1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a termék Ügyfél részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha az Ügyfél a terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a termék átadásának napja.

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt az Ügyfél a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Ügyfél nem igényli a vételár arányos leszállítását, és az Ügyfél nem kívánja a terméket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

Ha a termék kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltató köteles a terméket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles az Ügyfél által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül az Ügyfél részére visszatéríteni.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Szolgáltató, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 1. szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
 3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
 4. elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállási igényeikkel az Ügyfelek a Szolgáltatóhoz fordulhatnak. Amennyiben a Szolgáltató nem tudja a hibát maga kijavítani, intézkedik a termék megfelelő szervizbe továbbításáról.

A szerviz által javíthatatlannak minősített termék esetén a Szolgáltató intézkedik a termék kicserélésével kapcsolatban.

Amennyiben a cserére nincs mód, az Ügyfél választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Javítás esetén a jótállási idő újra kezdődik.

Az Ügyfél ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossággal kapcsolatos jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 • Panaszok kezelése

Az Ügyfelek panaszaikkal írásban, illetve telefonon kereshetik meg a Szolgáltatót, a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Jogvita esetén az Ügyfél a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat.

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének elérhetősége:

cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

e-mail cím: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

telefonszám: +36 (1) 328-0185

telefax: +36 (1) 411-0116

Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület, melynek elérhetősége:

cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.,

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.,

e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu,

telefax: +36 (1) 488-2186,

telefon: +36 (1) 488-2131.

Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosagok.hu honlapon.

7.      Egyéb rendelkezések

7.1          Nyelv

A jelen ÁSZF és az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar.

7.2          Irányadó jog, eljáró bíróság

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. A felek a Szerződésből és az annak megkötését megelőző tárgyalásokból eredő, azokon alapuló vagy azokkal kapcsolatos – így különösen a Szerződés érvényességével, hatályával, teljesítésével, megszegésével, felmondásával vagy értelmezésével összefüggő – jogviták esetén az illetékes magyar bírósághoz fordulhatnak.

7.3          Az ÁSZF módosítása

A szolgáltató a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor jogosult módosítani. A szolgáltató erről köteles az Ügyfeleket a tervezett módosítások hatályba lépését legalább 30 naptári nappal megelőzően írásban értesíteni. Amennyiben az Ügyfél a módosítást elfogadja, illetve nem nyilatkozik a megváltoztatott rendelkezésekkel kapcsolatban, a módosítás hatálybalépésétől kezdve az új feltételeket kell alkalmazni. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el a módosítást, jogában áll védelmi szerződés jogviszonyát azonnali hatállyal felmondani és a védelmi szolgáltatás díját időarányosan visszaigényelni.

7.4          Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre.

7.5          Felelősség

A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

7.6          Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

7.7          Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek

A jelen Általános Szerződési Feltételek azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy más jogszabály így különösen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk. 8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetében a Szolgáltató nem köteles alkalmazni.

7.8          Adatvédelem

A Weboldalon történő megrendeléssel kapcsolatban a Szolgáltató (mint adatkezelő) az Ügyfél (mint érintett) személyes adatait kezeli. Az adatkezelésre vonatkozóan az Ügyfél elérheti a Szolgáltató részletes adatvédelmi tájékoztatóját itt: (link)

 

 

 1. melléklet

 

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Bodor János EV., 1185 Budapest, Üllői út 572.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: …………………………………………………………………… (termék megnevezése)……………………… (termékkód)

Átvétel időpontja:

Az Ügyfél neve:

Az Ügyfél címe:

Az Ügyfél aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

                                                                                                     ………………………………………….

Kelt: